Projektový management

Náš team špecialistov, externých stavbyvedúcich a projektových vedúcich v oblasti stavby, inštalácie technológie a elektrických inštalácii Vám ponúka tu správnu podporu pri Vašom projekte. Ponúkame Vám vysoký štandard koordinácie medzi dodávateľmi a zákazníkom pre zabezpečenie minimálneho času projektu a tým optimalizáciu realizačných nákladov.

V oblasti projektového management ponúkame nasledovne služby:

 • Koordinácia projektu a kontrola
 • Plánovanie termínov a stavebný dozor
 • Projektová administrácia
 • Vybavenie staveniska
 • Koordinácia BOZP
 • Logistika

Technická podpora

Vaša technológia môže byť výkonnejšia a pracovať optimálnejšie zavedením správnych technických riešení. Ak plánujete obnovu alebo počítate s celkom novým projektom, mame pre Vás vždy optimálne a na mieru ušité riešenie.

V oblasti technickej podpory ponúkame nasledovné služby:

 • Príprava štúdie s viacerými variantami riešení
 • Prehľad nákladov
 • Kontrola a hodnotenie dodávateľov
 • Riadenie výroby
 • Mechanická inštalácia a montážne práce
 • Elektrická inštalácia

Kontrola kvality

Optimal Konzept hodnotí a kontroluje kvalitu vykonávanej práce pre zabezpečenie optimálneho výkonu a najlepšieho konečného efektu.  

Pre dosiahnutie úspešného a bezpečného ukončenia prác ponúkame nasledovné služby.

 • Dozor pri zváracích prácach
 • Presné merania pri inštaláciách technológii, technické správy
 • Bezpečnosť práce
 • Ďalšie práce podľa špecifikácie zákazníka

Revízie a inšpekcie

Legislatíva požaduje pre vyhradené stroje a zariadenia odborné prehliadky a periodické revízie. 

Ponúkame Vám technicky odber, revízie a periodické kontroly zariadení:

 • Tlakové nádoby a tlakové zariadenia
 • Chemické nádoby
 • Plynové zariadenia a plynové spotrebiče
 • Žeriavy a zdvíhacie zariadenia
 • Elektrické revízie

Údržba zariadení a mechanické kontroly

Pre zabezpečenie dlhodobej prevádzky sú pravidelné kontroly stavu, mazanie a nastavenie nevyhnutnosťou. 

Pri všetkých týchto aktivitách či už jednorazovo alebo pravidelne môžete od nás očakávať:  

 • Vypracovanie koncepcie údržby orientovanej na dopyt
 • Podrobné plánovanie revízií a inšpekcií
 • Profesionálne vykonanie a odbery
 • Komplexná dokumentácia

Technické čistenie

Ponúkame čistiace služby pre výrobné zariadenia, výrobné prostredie, skladové zariadenia a logistické systémy pomocou technických procesov a procedúr: 

 • Nízkotlakové čistenie penou
 • Vysokotlakové čistenie
 • Čistenie pieskom
 • Čistenie suchým ľadom

Zabezpečujeme, aby vaše stroje a systémy zostali natrvalo v čistom stave. Pretože len nepretržite čistená výrobná technológia Vám umožňuje spoľahlivo vyrábať a Vaše výrobky tak spĺňajú najvyššie nároky na kvalitu v dlhodobom horizonte.